Erläuterung zu Deuteronomium 20:17


Detta är en översättning av: Explanation of Deuteronomy 20:17 av Alexander Payne

Översatt till Deutsch av The NCBSP AI team


Beskrivning:

Explanation of Deuteronomy 20:17

Skapad eller översatt av: The NCBSP AI team

Datum skapat: 2021

Tillskriven: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licens: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - se termer


Föreslagen citation:

Erläuterung zu Deuteronomium 20:17. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back