Spiegazione di 2 Re 1:10


Detta är en översättning av: Explanation of 2 Kings 1:10 av Henry MacLagan

maskinöversatt till Italiano

Beskrivning:

Explanation of 2 Kings 1:10

Datum skapat: 2023

Tillskriven: New Christian Bible Study machine translation team.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licens: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - se termer

Om: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Föreslagen citation:

Spiegazione di 2 Re 1:10. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Tillbaka