Divine Wisdom (Mongredien translation)


Detta är en översättning av: De Divina Sapientia av Swedenborg, Emanuel

Originalet av detta verk var ursprungligen inte utgivet av denna författare.

Översatt till English


Beskrivning:

This draft is a precursor to "The Divine Love and Wisdom". It shows how Divine Wisdom provides forms or methods that Divine Love uses to take action.

Om denna översättning:

This draft is a precursor to "The Divine Love and Wisdom". It shows how Divine Wisdom provides forms or methods that Divine Love uses to take action.

Datum skapat: 1942

Tillskriven: Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Copyright: Swedenborg Society

Copyright Swedenborg Society. All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer

Erhållen från: https://www.swedenborg.org.uk


Publiceringsdata:

Utgiven: 1942 i London, England av Swedenborg Society som en del av 'On the Divine Love; On the Divine Wisdom


Föreslagen citation:

Divine Wisdom. [Written in 1762-1763, not published by the author.] Translated. London, England: Swedenborg Society, 1942. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Tillbaka