De Domino


Detta är originaltexten av: De Domino av Emanuel Swedenborg

Beskrivning:

This is a pre-cursor draft of the work entitled "The Lord," It outlines the nature of the Lord Jesus Christ as God.

Om denna översättning:

This is a pre-cursor in captura quibus titulus est "dominus", sic declaratur quod natura Domini Iesu Christi et Dei.

Skapad eller översatt av: Emanuel Swedenborg

Datum skapat: 1760

Licens: Public domain

Erhållen från: http://heavenlydoctrines.org

Detta verk var ursprungligen inte utgiven denna författare.


Föreslagen citation:

De Domino. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Översätt: