Continuation of The Last Judgement (Chadwick translation)


Detta är en översättning av: Continuatio de Ultimo Judicio av Emanuel Swedenborg

Översatt till English av John Chadwick


Beskrivning:

This book supplements two of Swedenborg's earlier works, "The Last Judgment" and "Heaven and Hell".

Om denna översättning:

This book supplements two of Swedenborg's earlier works, "The Last Judgement" and "Heaven and Hell".

Skapad eller översatt av: John Chadwick

Datum skapat: 1975

Tillskriven: Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Copyright: Swedenborg Society

Copyright Swedenborg Society. All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer

Erhållen från: https://www.swedenborg.org.uk


Publiceringsdata:

Utgiven: 1975 i London, England av Swedenborg Society som en del av 'Small Theological Works and Letters


Föreslagen citation:

The Last Judgement (Continuation). Translated by John Chadwick. London, England: Swedenborg Society, 1975. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Översätt: