Continuatio de Ultimo Judicio


Detta är originaltexten av: Continuatio de Ultimo Judicio av Swedenborg, Emanuel

Beskrivning:

This book supplements two of Swedenborg's earlier works, "The Last Judgment" and "Heaven and Hell".

Om denna översättning:

Hic liber amplificat duo priora opera, "De Ultimo Judicio" et "De Caelo et Inferno."

Skapad eller översatt av: Swedenborg, Emanuel

Datum skapat: 1763

Licens: Public domain

Erhållen från: http://heavenlydoctrines.org


Föreslagen citation:

Continuatio de Ultimo Judicio. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Tillbaka