Charity (Coulson translation)


Detta är en översättning av: De Charitate av Emanuel Swedenborg

Originalet av detta verk var ursprungligen inte utgivet av denna författare.

Översatt till English av Frank F. Coulson


Beskrivning:

What does it really mean to be charitable? Swedenborg outlines the topic in this brief (unpublished) work.

Om denna översättning:

What does it really mean to be charitable? Swedenborg outlines the topic in this brief draft.

Skapad eller översatt av: Frank F. Coulson

Datum skapat: 1947

Tillskriven: Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Copyright: Swedenborg Society

Copyright Swedenborg Society. All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer

Erhållen från: https://www.swedenborg.org.uk


Publiceringsdata:

Utgiven: 1947 i London, England av Swedenborg Society


Föreslagen citation:

Charity. [Written in 1766, not published by the author.] Translated by Frank F. Coulson. London, England: Swedenborg Society, 1947. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back