Arcana Caelestia (Svenska Översättning)


Detta är en översättning av: Arcana Coelestia av Emanuel Swedenborg in 1749-1756

Översatt till svenska av Rev. Göran Appelgren, Rev. Ragnar Boyesen, och Olle Hjern


Beskrivning:

This work is a detailed exposition of the inner meaning of the books of Genesis and Exodus. It provides chapter overviews and then drills down to verse level and even word/phrase level explanations.


Skapad eller översatt av: Rev. Göran Appelgren, Rev. Ragnar Boyesen, och Olle Hjern

Datum skapat: 2010

Tillskriven: Jag tackar pastor Göran Appelgren, pastor Ragnar Boyesen och pastor Olle Hjern särskilt för hjälp med vissa speciella översättningsproblem. För granskning, främst från stilistisk synpunkt, av vissa avsnitt av översättningen vill jag också tacka f. bankdirektören Bert Ekengren och arkivarien Kurt Larson. Slutligen riktar jag ett tack till Fru Britt Svensson för hennes tålamod, engagemang och noggrannhet vid bland annat utskriften av slutversionen av denna översättning.

Copyright: 2010

All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer


Publiceringsdata:


Föreslagen citation:

Swedenborg, Emanuel. Arcana Caelestia. [London, England: John Lewis, 1749-1756] Translated by Rev. Göran Appelgren, Rev. Ragnar Boyesen, och Olle Hjern. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Läs från början ||
Gå till avsnitt / 10837  

Översätt: