Apocalypse Explained (Whitehead translation)


Detta är en översättning av: Apocalypsis Explicata av Swedenborg, Emanuel

Originalet av detta verk var ursprungligen inte utgivet av denna författare.

Översatt till English


Beskrivning:

This exegesis of the "Book of Revelation" was drafted from 1757-1759, but wasn't finished. (Later, in 1766, Swedenborg tackled "Revelation" again, reworking and condensing, and published "Apocalypse Revealed".)

Om denna översättning:

This exegesis of the "Book of Revelation" was drafted from 1757-1759, but wasn't finished. (Later, in 1766, Swedenborg tackled "Revelation" again, reworking and condensing, and published "Apocalypse Revealed".)

Datum skapat: 1911-1912

Tillskriven: Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.

Copyright: Swedenborg Foundation

Copyright by the Swedenborg Foundation, West Chester, Pennsylvania. All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer

Erhållen från: https://swedenborg.com/


Publiceringsdata:

Utgiven: 1911-1912 i New York, NY, USA av Swedenborg Foundation


Föreslagen citation:

Apocalypse Explained. [Written in 1758-1759, not published by the author.] Translated. New York, NY, USA: Swedenborg Foundation, 1911-1912. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Tillbaka