Thánh vịnh 48:4

Studie

            |

4 Vì kìa, các vua đã hẹn hò, Cùng nhau đi qua.