2 Timotheosbrevet 1

Studera inre mening

Swedish (1917)         

← 1 Timotheosbrevet 6   2 Timotheosbrevet 2 →

1 Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel -- sänd enligt det löfte som gavs oss om liv, livet i Kristus Jesus --

2 hälsar Timoteus, sin älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre!

3 Jag tackar Gud, som jag i likhet med mina förfäder tjänar, och det med rent samvete, såsom jag ock oavlåtligen har dig i åtanke i mina böner, både natt och dag.

4 Och när jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att se dig, för att så bliva uppfylld av glädje,

5 då jag erinras om din oskrymtade tro, samma tro som förut bodde i din mormoder Lois och din moder Eunice, och som nu -- därom är jag förvissad -- jämväl bor i dig.

6 Fördenskull påminner jag dig att du må uppliva den nådegåva från Gud, som i följd av min handpåläggning finnes i dig.

7 Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.

8 Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,

9 han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, icke på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut och sin nåd, den nåd som redan för evärdliga tider sedan gavs oss i Kristus Jesus,

10 men som nu har blivit uppenbar genom vår Frälsares, Kristi Jesu, uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium,

11 till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.

12 Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott.

13 Såsom förebild i fråga om sunda ord må du, i tron och kärleken i Kristus Jesus, hava de ord som du har hört av mig.

14 Bevara genom den helige Ande, vilken bor i oss, det goda som har blivit dig betrott.

15 Det vet du, att alla i provinsen Asien hava vänt sig ifrån mig, bland dem också Fygelus och Hermogenes.

16 Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus' hus, eftersom han ofta var mig till vederkvickelse och icke blygdes för mina kedjor;

17 fastmer, när han kom till om, sökte han efter mig med all iver, till dess han fann mig.

18 Ja, Herren give att han må finna barmhärtighet hos Herren på »den dagen». Till huru stor tjänst han var i Efesus, det vet du själv bäst.

← 1 Timotheosbrevet 6   2 Timotheosbrevet 2 →
   Studera inre mening
From Swedenborg's Works

Förklaring (er) eller referenser från Swedenborgs verk:


References from Swedenborg's unpublished works:

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

An Invitation to the New Church 10

Scriptural Confirmations 4, 12, 29, 81

Annan kommentar

  Berättelser:


Hop to Similar Bible Verses

2 Samuelsboken 2:6

Jobb 32:8

Jesaja 25:8

Hosea 13:14

Mika 3:8

Haggai 2:5

Betydelsen av Bibelorden

Kristi
Christ is one of the names of the Lord. It derives from Greek, and means "the anointed one," a King or Messiah. Christ as King...

liv
According to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. This is true even of the most evil spirits, who loved...

livet
According to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. This is true even of the most evil spirits, who loved...

Kristus
Christ is one of the names of the Lord. It derives from Greek, and means "the anointed one," a King or Messiah. Christ as King...

nåd
The Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us...

kommer ihåg
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

ihåg
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

tårar
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

tro
It's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King...

Ande
There are two aspects to the life of each person. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels...

evangelium
‘Gospel’ signifies the coming of the Lord. ’To preach the gospel’ is to announce His coming. ‘Gospel’ is glad tidings, and ‘the everlasting gospel’ is...

ord
'Sayings' denotes persuasion. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing.

hört
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

provinsen
Asia, mentioned in 'Revelation 14', signifies those who from the Word are in the light of truth.

Asien
Asia, mentioned in 'Revelation 14', signifies those who from the Word are in the light of truth.


Översätt: