The Bible

 

Mark 11:15-18 : Jesus rensar templet (Markusevangeliet)

Study

        

15 And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves;

16 And would not suffer that any man should carry any vessel through the temple.

17 And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye have made it a den of thieves.

18 And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him: for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine.

    Studera inre mening

Commentary

 

Jesus rensar templet

     

By New Christian Bible Study Staff (machine translated into Svenska)

Christ driving the money-changers from the temple

I den här berättelsen, på måndag efter palmesöndag, går Jesus in igen i Jerusalem, går till templet och driver ut pengarbytare och människor som sålde djur för offren. Han välter bord och tar en piska och använder det för att rensa ut templet.

Det är en kraftfull historia och en som visar en annan syn på Jesu personlighet än den helare eller predikant som så ofta beskrivs. Dessutom verkar det inte så orimligt att det finns pengarbytare i templet - lite som byråerna på flygplatserna. Det verkar också bekvämt att ha folk där som säljer djur till dem som behöver dem för de föreskrivna offeroffren.

Så, vad är historien om?

Pengarbytare och säljare av djur representerar onda kärlekar i våra liv som täcker sig själva i extern fromhet. De måste drivas ut, maskeras och gissas.

(Referenser: Apocalypse Explained 410 [8])


Översätt: