Psalmi 51:7

Studie

     

7 Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega.