Jov 39:34

Studie

     

34 I tako odgovarajući Gospod Jovu reče: