2 Samuel 9:4

Studera inre mening

              

4 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S ὁ- A--NSM βασιλεύς-N3V-NSM ποῦ-D οὗτος- D--NSM καί-C εἶπον-VBI-AAI3S *σιβα-N---NSM πρός-P ὁ- A--ASM βασιλεύς-N3V-ASM ἰδού-I ἐν-P οἶκος-N2--DSM *μαχιρ-N---GSM υἱός-N2--GSM *αμιηλ-N---GSM ἐκ-P ὁ- A--GSF *λαδαβαρ-N---GSF

   Studera inre mening
Annan kommentar

  Berättelser:

  Relaterade Böcker  (see all)


Hop to Similar Bible Verses

2 Samuel 17:27


Översätt: