2 Krónika 10:19

Studie

       

19 Így szakada el az Izráel népe a Dávid házától, mind e mai napig.