ג'ון 15:9

Studie

            |

9 כאשר אהבני אבי אהבתי אתכם גם אני ואתם עמדו באהבתי׃