ג'ון 15:11

Studie

             |

11 את אלה דברתי אליכם בעבור תהיה שמחתי בכם ותמלא שמחתכם׃