2 Χρονικά 11:8

Studie

       

8 και την Γαθ και την Μαρησα και την Ζιφ