Jób 40:6

Studie

       

6 Rozprostři prchlivost hněvu svého, a pohleď na všelikého pyšného, a sniž ho.