Jób 40:14

Studie

     

14 Onť jest přední z účinků Boha silného, učinitel jeho sám na něj doložiti může meč svůj.