John 21

Studie

          |

1 ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲚⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ⲚⲦⲈⲦⲒⲂⲈⲢⲒⲀⲆⲞⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ.

2 ⲚⲀⲨⲬⲎ ϨⲒϪⲈⲚ ⲞⲨⲘⲀ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲆⲒⲆⲨⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲌⲈⲂⲈⲆⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲔⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

3 ⲠⲈϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀⲦⲀϨⲈ ⲦⲈⲂⲦ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲚⲎⲞⲨ ϨⲰⲚ ⲚⲈⲘⲀⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲀⲖⲎⲒ ⲈⲠⲒϪⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲞⲨⲦⲀϨⲈ ϨⲖⲒ.

4 ⲈⲢⲈ ϢⲰⲢⲠ ⲆⲈ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒ ⲠⲒⲬⲢⲞ ⲘⲈⲚⲦⲞⲒ ⲘⲠⲞⲨⲈⲘⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ.

5 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲚ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲘⲎ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ.

6 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲒϢⲚⲈ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲘⲠⲒϪⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϪⲒⲘⲒ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲤⲞⲔϤ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲚⲦⲈⲚ ⲠⲀϢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲦⲈⲂⲦ.

7 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲪⲎ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲞⲨⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈ ⲀϤⲘⲞⲢϤ ⲘⲠⲈϤⲈⲠⲈⲚⲆⲨⲦⲎⲤ ⲚⲀϤⲂⲎϢ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈⲪⲒⲞⲘ.

8 ⲚⲒⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲀⲨⲒ ϦⲈⲚⲠⲒϪⲞⲒ ⲚⲀⲨⲞⲨⲎⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲬⲢⲞ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ⲚⲀⲨⲤ ⲘⲘⲀϨⲒ ⲈⲨⲤⲰⲔ ⲘⲠⲒϢⲚⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲦⲈⲂⲦ.

9 ϨⲞⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲀⲨϪⲞⲨϢⲦ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲢⲀⲔϨⲒ ⲈⲤⲬⲎ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲦⲈⲂⲦ ϨⲒϪⲰⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲰⲒⲔ.

10 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲒⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲦⲈⲂⲦ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲀϨⲰⲞⲨ ϮⲚⲞⲨ.

11 ⲀϤⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲈⲔ ⲠⲒϢⲚⲈ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈϤⲘⲈϨ ⲚⲚⲒϢϮ ⲚⲦⲈⲂⲦ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲢⲚⲄ ⲚϦⲎ ⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲦⲀⲒⲎⲠⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲘⲠⲈϤⲪⲰϦ ⲚϪⲈⲠⲒϢⲚⲈ.

12 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲰⲒⲚⲒ ⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ⲈϢⲈⲚϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲚⲒⲘ ⲈⲨⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈ.

13 ⲀϤⲒ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϬⲒ ⲘⲠⲒⲰⲒⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲈⲂⲦ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ.

14 ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲪⲘⲀϨⲄ ⲚⲤⲞⲠ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ.

15 ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲪⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲔⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲤⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲦⲈⲘⲒ ϪⲈ ϮⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲔ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞⲚⲒ ⲚⲚⲀϨⲒⲎⲂ.

16 ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲘⲪⲘⲀϨⲤⲞⲠ ⲂϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲪⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲔⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲤⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲦⲈⲘⲒ ϪⲈ ϮⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲔ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞⲚⲒ ⲚⲚⲀⲈⲤⲰⲞⲨ.

17 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲞⲚ ⲘⲪⲘⲀϨⲄ ⲚⲤⲞⲠ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲪⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲬⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲀϤⲈⲢⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲘⲪⲘⲀϨⲄ ⲚⲤⲞⲠ ϪⲈ ⲬⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲦⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲦⲈⲘⲒ ϪⲈ ϮⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲔ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞⲚⲒ ⲚⲚⲀⲈⲤⲰⲞⲨ.

18 ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲈⲔⲞⲒ ⲚⲀⲖⲞⲨ ϢⲀⲔⲘⲞⲢⲔ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲔ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲔϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲪⲘⲀ ⲈⲦⲈϨⲚⲀⲔ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲔϢⲀⲚⲈⲢϦⲈⲖⲖⲞ ⲈⲔⲈⲤⲞⲨⲦⲈⲚ ⲚⲈⲔϪⲒϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲘⲞⲢⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲞⲖⲔ ⲈⲪⲘⲀ ⲈⲦⲈϨⲚⲀⲔ ⲀⲚ.

19 ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲀϤⲈⲢⲤⲎⲘⲈⲚⲒⲚ ϪⲈ ⲀϤⲚⲀϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲀϢ ⲘⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ.

20 ⲀϤⲪⲞⲚϨϤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲢⲞⲐⲂⲈϤ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲘⲈⲤⲦⲈⲚϨⲎⲦ ϦⲈⲚⲠⲒⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲈⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲐⲚⲀⲦⲎ ⲒⲔ.

21 ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲞⲨⲚ ⲈⲪⲀⲒ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲞⲨ.

22 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲒϢⲀⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲬⲀϤ ϢⲀϮⲒ ⲀϦⲞⲔ ⲚⲐⲞⲔ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲞⲨⲀϨⲔ ⲚⲤⲰⲒ.

23 ⲀⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲚⲎ ⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϤⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲀⲚ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϤⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲒϢⲀⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲬⲀϤ ϢⲀϮⲒ ⲀϦⲞⲔ ⲚⲐⲞⲔ.

24 ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀ ⲚⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲀϤⲤϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲘⲎⲒ ⲦⲈ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ.

25 ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲔⲈⲘⲎϢ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲈⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲈ ⲀⲨⲤϦⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲀⲒ ϮⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲀϢⲈⲢⲬⲰⲢⲒⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲚⲒϪⲰⲘ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲤϦⲎ ⲦⲞⲨ.

  

J. Warren Wells, editor.