Nommers 19:10

Study

          

10 En die een wat die as van die koei bymekaargemaak het, moet sy klere was en sal tot die aand toe onrein wees. En dit moet vir die kinders van Israel en vir die vreemdeling wat onder hulle vertoef, 'n ewige insetting wees.


Kommentar till denna vers  

By Henry MacLagan

Verse 10. For even he who is in purified truth internally is yet impure externally, and confesses this, being continually purified until the state ends. And indeed this confession is to be made alike by the man of the internal church as by the man of the external, and is perpetual with him.    Studera inre mening

Översätt: