Leverneslära för Nya Jerusalem (Manby)


Ово је превод: Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma од Swedenborg, Emanuel

Преведено на Svenska


Опис:

What are we supposed to do with our lives? This little work explains the steps towards regeneration and how we can clear the ground and allow the Lord to implant and nurture a good set of loves within us. It's a practical book; a how-to guide to eternal happiness.

О овом преводу:

Vad ska vi göra med våra liv? Det här lilla verket förklarar stegen mot förnyelse och hur vi kan rensa marken och låta Herren inplantera och vårda en god kärlek inom oss. Det är en praktisk bok; en hur man gör för att uppnå evig lycka.

Датум креирања: 1918

Лиценца: Used with permission - погледајте термине

О томе: På grund av De tio budordens föreskrifter Ett verk av Emanuel Swedenborg Från Latinska skriften översatt av C. J. N. Manby Pastor i Nya Kyrkans Svenska Forsamling Stockolm Nykyrkliga Bokförlaget 1918 [Första latinska upplagan av detta verk trycktes i Amsterdam 1763] Stockholm Svenska Tryckeriaktiebolaget 1918


Предложени цитат:

Leverneslära för Nya Jerusalem. Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Назад