Leer over het Geloof # 22

Од стране Емануел Сведенборг

Проучите овај одломак

      |   
/ 72  
  

22. De liefde tot de Heer is de eigenlijke liefde en de liefde jegens de naaste is de naastenliefde. De liefde tot de Heer bestaat bij de mens alleen in de naastenliefde, in deze verbindt Zich de Heer met de mens. Omdat het geloof in zijn wezen de naastenliefde is, volgt dat niemand geloof in de Heer kan hebben, tenzij hij in de naastenliefde is; hiervanuit is er door het geloof verbinding: door de naastenliefde verbinding van de Heer met de mens en door het geloof verbinding van de mens met de Heer. Dat deze verbinding wederkerig is, zie men in het werk 'Leer des Levens voor Nova Hierosolyma', artikel 102-107.

  
/ 72  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.