Nauk Novoga Jerusalima o Gospodu # 1

Од стране Емануел Сведенборг

Проучите овај одломак

  
/ 65  
  

1. I. CELO SVETO PISMO GOVORI O GOSPODU:

GOSPOD JE REČ

Čitamo kod Jovana:

„U početku bješe Riječ, i Riječ bješe u Boga, i Bog bješe Riječ. Ona bješe u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj bješe život, i život bješe vidjelo ljudima. I vidjelo svijetli u tami, i tama ga ne obuze.“ (1:1-5) „i Riječ postade tijelo i useli se u nas puno blagodati i istine; i vidjesmo slavu njegovu, slavu, kao jedinorodnoga od Oca“ (stih 14) „Svijetlo dođe na svijet, ali ljudi volješe tamu većma nego svijetlo, jer. im djela bjehu zla“ (Ivan 3:9) 1 „Dok imate svjetlo vjerujte svjetlo, da biste bili sinovi svjetla. Ja dođoh svjetlo na svijet, da nijedan koji me vjeruje na ostane u tami“ (Ivan 12:26, 46).

Iz ovih odlomaka jasno je da je Gospod Bog od večnosti, i da je taj Bog onaj isti Gospod koji je rođen na svetu; jer. je rečeno da je Reč bila kod Boga, i da je Bog bio Reč, a tako isto da bez Njega ništa nije postalo što je postalo; i dodaje se da je Reč postala telo, i da su Ga videli.

Ali se u Crkvi malo zna zašto je Gospod nazvan Rečju. Razlog je to što „Reč“ označava Božansku Istinu ili Božansku Mudrost, a Gospod je sama Božanska Istina ili sama Božanska Mudrost. Zato je On nazvan Svetlom, za koju se kaže da je došla na svet. Kako Božanska Mudrost i Božanska Ljubav čine jedno, i kako su one bile od večnosti jedno u Gospodu, to je rečeno, „U njoj bješe život, i život bješe vidjelo ljudima“ 2

Фусноте:

1. Autor se služio latinskim prevodom Biblije Schmidiusa. Međutim, mnoga mesta su skraćivana ili neznatno menjana, što je odgovaralo objašnjenjima (Prim.prev.).

2. Isto kao pod 1.

žanska ljubav; a „svetlo je božanska mudrost. To je ono Jedno na koje se misli kad se kaže, „U početku bješe Riječ kod Boga, i Bog bješe Riječ“. „Kod Boga“, je u Bogu; jer. mudrost je u ljubavi, a ljubav u mudrosti. Tako na drugome mestu kod Jovana:

„A sada, Oče, proslavi Ti Mene Tobom Samim, slavom koju imadoh u Tebi prije nego svijet postade“3 „Tobom Samim“ je u Tebi, pa je stoga rečeno, „i Bog bijaše Riječ“; i na drugim mestima, da je Gospod bio u Ocu, a Otac u Njemu; i da su On i Otac jedno. Pošto je Reč Božanska Mudrost od Božanske Ljubavi, to sledi da je Ona Sam Jehova, odnosno Gospod kroz kojega je postalo sve što je postalo, jer. sve je postalo iz Božanske Ljubavi a pomoću Božanske Mudrosti.

  
/ 65