Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma # 89

Од стране Емануел Сведенборг

Проучите овај одломак

  
/ 114  
  

Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma (оригинал)


89. Quantum quis amat veritatem, tantum vult cognoscere illam, et tantum corde afficitur cum invenit illam; nec alius venit in sapientiam: et quantum amat facere illam, tantum sentit amoenitatem lucis in qua est veritas, Simile est cum reliquis hactenus dictis; ut cum sinceritate et justitia apud illum qui fugit omnis generis furta; cum castitate et puritate apud illum qui fugit omnis generis adulteria; et cum amore et charitate apud illum qui fugit omnis generis homicidia; et sic porro. Ille autem qui in oppositis est, non scit aliquid de illis, cum tamen omne aliquid est in illis.

Leverneslära för Nya Jerusalem (Manby)


89. Så mycket någon älskar sanningen, så mycket vill han lära känna henne, och så mycket intages han till hjärtat när han finner henne. Inte heller kommer en annan till vishet. Och så mycket han älskar att göra henne, så mycket känner han behaget av det ljus, i vilket sanningen är. Enahanda är det med övriga hittills sagda saker, såsom med redligheten och rättvisan hos den, som flyr allt slags stölder; med kyskheten och renheten hos den, som flyr allt slags äktenskapsbrott; och med kärleken och människokärleken hos den, som flyr allt slags dråp; och så vidare. Den åter, som är i de motsatta tingen, vet inte något om de förra, då likväl allt [som är] något, är i dem.

  
/ 114