Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma # 85

Од стране Емануел Сведенборг

Проучите овај одломак

  
/ 114  
  

Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma (оригинал)


85. Supra (81) dictum est, quod malum furti intret altius apud hominem, quam aliud quoddam malum, quia conjunctum est cum astu et dolo; ac astus et dolus se insinuant usque in spiritualem hominis mentem, in qua est cogitatio ejus cum intellectu. Quare nunc aliquid de Mente hominis dicetur. Quod mens hominis sit intellectus et simul voluntas ejus, videatur supra (43).

Leverneslära för Nya Jerusalem (Manby)


85. Ovanför i n. 81 sades, att »stöldens onda intränger djupare hos människan, än något annat ont, emedan det är förbundet med list och svek; och list och svek insmyga sig ända in i människans andliga sinne, i vilket är hennes tänkande tillika med förståndet«. Därför skall nu något sägas om människans Sinne. Att människans Sinne är hennes förstånd och tillika vilja, kan ses ovanför i n. 43.

  
/ 114