Abraham Lincoln en Thanksgiving

      | Од стране Bruce Henderson and New Christian Bible Study Staff (machine translated into Nederlands)
Abraham Lincoln seated in the chair he had sat in during his tenure in the House of Representatives. Taken by Brady on February 9, 1864, Robert Todd Lincoln called it "The best likeness of my Father".

In 1863, midden in een kwellende burgeroorlog, vaardigde president Abraham Lincoln verschillende proclamaties uit, waarin hij het volk van de Verenigde Staten opriep om dagen van gebed, vasten en dankzegging in acht te nemen. We halen er twee uit. Het is prachtig om te zien hoe Lincoln pleitte voor een nationale moraal.

Op 30 maart 1863, in een "Proclamation for a Day of Prayer and Fasting", gaf Lincoln deze tekst uit:

"Het is de plicht van zowel de naties als de mensen om hun afhankelijkheid van de overheersende macht van God te bezitten; om hun zonden en overtredingen in nederig verdriet te belijden, maar met verzekerde hoop dat oprechte berouw zal leiden tot barmhartigheid en vergeving; en om de sublieme waarheid te erkennen, aangekondigd in de Heilige Schrift en bewezen door de hele geschiedenis, dat die naties gezegend zijn wiens God de Heer is.

We weten dat door Zijn goddelijke wet, naties, net als individuen, worden onderworpen aan straffen en kastijdingen in deze wereld. Moeten we niet gewoon vrezen dat de vreselijke rampspoed van de burgeroorlog die nu het land desolaat maakt, een straf is die ons wordt opgelegd voor onze aanmatigende zonden, tot het noodlottige einde van onze nationale reformatie als geheel volk?

Wij zijn de ontvangers geweest van de meest uitgelezen hemelse gunsten; wij zijn deze vele jaren in vrede en voorspoed bewaard gebleven; wij zijn in aantallen, rijkdom en macht gegroeid zoals geen enkele andere natie ooit is gegroeid.

Maar we zijn God vergeten. We zijn de genadige hand vergeten die ons in vrede heeft bewaard en ons heeft vermenigvuldigd en verrijkt en gesterkt, en we hebben ons tevergeefs voorgesteld, in de bedrieglijkheid van ons hart, dat al deze zegeningen zijn voortgebracht door een of andere superieure wijsheid en deugd van ons zelf. Door het ononderbroken succes zijn we te zelfvoorzienend geworden om de noodzaak van verlossing en behoud van de genade te voelen, te trots om te bidden tot de God die ons gemaakt heeft.

Het behoorde ons dan, om onszelf te vernederen voor de beledigde Macht, om onze nationale zonden te belijden en te bidden voor clementie en vergeving."

Later dat jaar, op 3 oktober 1863, voegde Lincoln nog een proclamatie toe, deze die een dag van Thanksgiving aankondigde:

"Het leek mij gepast en gepast dat God plechtig, eerbiedig en dankbaar, als met één hart en één stem, door het hele Amerikaanse volk werd erkend. Ik nodig daarom mijn medeburgers uit . . . om de laatste donderdag van november af te zetten en te observeren als een dag van dankbaarheid en lof voor onze welwillende Vader die in de hemel woont".

Thanksgiving is inmiddels onderdeel geworden van de basiscultuur van de Verenigde Staten. Maar in onze Thanksgiving-feesten wordt God vaak vergeten. Turkije diners en voetbalwedstrijden hebben de traditionele kerkdiensten in de meeste gemeenschappen verdrongen.

Wat doen we eraan? Herlees president Lincoln. Zijn woorden overstijgen de tijd, en oorlog, en nationale grenzen. Het is roerend om ze te lezen.