Jov 40:4

Студија

     

4 Je li u tebe mišica kao u Boga? Grmiš li glasom kao On?