Исход 11:3

Студија

       

3 Іегова далъ благодать народу въ очахъ Египтянъ; да и Моисей былъ весьма великъ въ землј Египетской, въ глазахъ рабовъ Фараоновыхъ, и въ глазахъ народа.