Ezekiel 28:20

Студија

             |

20 ABEIPA bie cha ei hnohta vaw tlô ta: