2 Samuel 9:4

Проучите унутрашње значење

              

4 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S ὁ- A--NSM βασιλεύς-N3V-NSM ποῦ-D οὗτος- D--NSM καί-C εἶπον-VBI-AAI3S *σιβα-N---NSM πρός-P ὁ- A--ASM βασιλεύς-N3V-ASM ἰδού-I ἐν-P οἶκος-N2--DSM *μαχιρ-N---GSM υἱός-N2--GSM *αμιηλ-N---GSM ἐκ-P ὁ- A--GSF *λαδαβαρ-N---GSF

   Проучите унутрашње значење
Други новохришћански коментар

  Приче и њихово значење:

  Повезане књиге  (see all)


Скочите на Сличне библијске стихове

2 Samuel 17:27


Преведи: