Genesis 33:6

Study

                

6 Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder.