Ecclesiasticus (Sira 15:15

              

15 He added his commandments and precepts.

   Проучите унутрашње значење

Преведи: