Žalmy 54:3

Студија

       

3 Bože, spasena mne učiň pro jméno své, a v moci své veď při mou.