Solomonova mudrost 11:13

Студија

                 |

13 Kad čuše kako se ono što njima bijaše kazna obratilo Izraelcima u dobročinstvo, osjetiše ruku Gospodnju;