Shtigjet > Dëshmi për Zotin

Dëshmi për Zotin


Thuaj... ti je agnostik. Ose një ateist. Ose të dyshimta, skeptike, ose thjesht dëshironi të vlerësoni të dhënat e disponueshme. A ka një Zot? Hidhini një sy...