The Gate of the Year


Ky është teksti origjinal i: The Gate of the Year, nga Rev. Emily Jane Lemole

Përshkrim:

And I said to the man who stood at the gate of the year, “Give me a light that I may tread safely into the unknown.”

Krijuar ose përkthyer nga: Rev. Emily Jane Lemole

Data e krijimit: 2015

Copyright by the author. All rights reserved.

Liçensë: Used with permission - shih termat


Citim i sugjeruar:

The Gate of the Year. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa