Supplements on the Last Judgment and the Spiritual World (New Century Edition)


Ky është një përkthim i: Continuatio de Ultimo Judicio, nga Swedenborg, Emanuel

Përkthyer në English


Përshkrim:

This book supplements two of Swedenborg's earlier works, "The Last Judgment" and "Heaven and Hell".

Rreth këtij përkthimi:

This book supplements two of Swedenborg's earlier works, "The Last Judgment" and "Heaven and Hell".

Data e krijimit: 2020

Kredia: Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.

E drejta e autorit: Swedenborg Foundation

Copyright by the Swedenborg Foundation, West Chester, Pennsylvania. All rights reserved.

Liçensë: Used with permission - shih termat

Marrë nga: https://www.swedenborg.com


Citim i sugjeruar:

Supplements on the Last Judgment and the Spiritual World. Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa