Spiritual = Highly Evolved


Ky është teksti origjinal i: Spiritual = Highly Evolved, nga New Christian Bible Study Staff

Përshkrim:

From around 100,000 years ago, there are convincing signs of human spirituality.

Krijuar ose përkthyer nga: New Christian Bible Study Staff

Data e krijimit: 2023

Kredia: This article is by the New Christian Bible Study editorial staff and volunteers.

E drejta e autorit: New Christian Bible Study Corp.

Copyright by the New Christian Bible Study Corp. All rights reserved.

Liçensë: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - shih termat


Citim i sugjeruar:

Spiritual = Highly Evolved. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa