Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


Ky është një përkthim i: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, nga Jared Buss

makinë e përkthyer në Tagalog

Përshkrim:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Data e krijimit: 2023

Kredia: New Christian Bible Study machine translation team.

E drejta e autorit: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Liçensë: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - shih termat

Rreth: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citim i sugjeruar:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa