რეალური რწმენა და შეუსაბამო ლამაზი ცნებები


Ky është një përkthim i: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, nga Jared Buss

makinë e përkthyer në ქართული ენა

Përshkrim:

როგორც ჩანს, სამყარო ამბობს, რომ რელიგიამ არაფრისგან არ განგვკურნა, ასე რომ, ეს არის მკვდარი წონა, რომელიც კაცობრიობას შეუძლია გაათავისუფლოს. მაგრამ ეს უკუღმაა.

Data e krijimit: 2023

Kredia: New Christian Bible Study machine translation team.

E drejta e autorit: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Liçensë: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - shih termat

Rreth: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citim i sugjeruar:

რეალური რწმენა და შეუსაბამო ლამაზი ცნებები. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa