Marriage (Chadwick translation)


Ky është një përkthim i: De Conjugio, nga Swedenborg, Emanuel

Vepra origjinale nuk u botua nga autori i saj.

Përkthyer në English


Përshkrim:

This is a rough sketch for Swedenborg's work entitled "De Amore Conjugiali", usually titled in in English as "Conjugial Love" or "Marriage Love".

Rreth këtij përkthimi:

This is a rough sketch for Swedenborg's work entitled "De Amore Conjugiali", usually titled in in English as "Conjugial Love" or "Marriage Love".

Data e krijimit: 1975

Kredia: Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

E drejta e autorit: Swedenborg Society

Copyright Swedenborg Society. All rights reserved.

Liçensë: Used with permission - shih termat

Marrë nga: https://www.swedenborg.org.uk


Të dhënat e publikimit:

Publikuar: 1975 në London, England nga Swedenborg Society si pjese e 'Small Theological Works and Letters


Citim i sugjeruar:

Marriage. [Written in 1764-1765, not published by the author.] Translated. London, England: Swedenborg Society, 1975. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa