Explanation of John 2:11


Ky është teksti origjinal i: Explanation of John 2:11, nga Brian David

Krijuar ose përkthyer nga: Brian David

Data e krijimit: 2013

Kredia: These verse explanations have been researched and written by the staff and volunteers of the New Christian Bible Study Project.

E drejta e autorit: New Christian Bible Study Corp.

Copyright by the New Christian Bible Study Corp. All rights reserved.

Liçensë: Used with permission - shih termat

Marrë nga: http://newchristianbiblestudy.org


Citim i sugjeruar:

Explanation of John 2:11. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa