Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu


Ky është një përkthim i: Glorifying and Praising God, nga New Christian Bible Study Staff

makinë e përkthyer në isiZulu

Përshkrim:

“Babuya abelusi, bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile nabakubonile, njengoba kwakukhulunyiwe kubo.

Data e krijimit: 2023

Kredia: New Christian Bible Study machine translation team.

E drejta e autorit: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Liçensë: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - shih termat

Rreth: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citim i sugjeruar:

Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa