Glorificare e lodare Dio


Ky është një përkthim i: Glorifying and Praising God, nga New Christian Bible Study Staff

makinë e përkthyer në Italiano

Përshkrim:

"E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto ciò che avevano udito e visto, come era stato detto loro".

Data e krijimit: 2023

Kredia: New Christian Bible Study machine translation team.

E drejta e autorit: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Liçensë: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - shih termat

Rreth: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citim i sugjeruar:

Glorificare e lodare Dio. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa