Spiegazione di Numeri 25:5


Ky është një përkthim i: Explanation of Numbers 25:5, nga Henry MacLagan in 1913

makinë e përkthyer në Italiano

Përshkrim:

Explanation of Numbers 25:5

Data e krijimit: 2023

Kredia: New Christian Bible Study machine translation team.

E drejta e autorit: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Liçensë: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - shih termat

Rreth: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citim i sugjeruar:

Spiegazione di Numeri 25:5. [London: JAMES SPEIRS 1 BLOOMSBURY STREET, LONDON, 1913] Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa