Spiegazione di 2 Re 1:9


Ky është një përkthim i: Explanation of 2 Kings 1:9, nga Henry MacLagan

makinë e përkthyer në Italiano

Përshkrim:

Explanation of 2 Kings 1:9

Data e krijimit: 2023

Kredia: New Christian Bible Study machine translation team.

E drejta e autorit: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Liçensë: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - shih termat

Rreth: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citim i sugjeruar:

Spiegazione di 2 Re 1:9. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa