Divine Wisdom (Mongredien translation)


Ky është një përkthim i: De Divina Sapientia, nga Swedenborg, Emanuel

Vepra origjinale nuk u botua nga autori i saj.

Përkthyer në English


Përshkrim:

This draft is a precursor to "The Divine Love and Wisdom". It shows how Divine Wisdom provides forms or methods that Divine Love uses to take action.

Rreth këtij përkthimi:

This draft is a precursor to "The Divine Love and Wisdom". It shows how Divine Wisdom provides forms or methods that Divine Love uses to take action.

Data e krijimit: 1942

Kredia: Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

E drejta e autorit: Swedenborg Society

Copyright Swedenborg Society. All rights reserved.

Liçensë: Used with permission - shih termat

Marrë nga: https://www.swedenborg.org.uk


Të dhënat e publikimit:

Publikuar: 1942 në London, England nga Swedenborg Society si pjese e 'On the Divine Love; On the Divine Wisdom


Citim i sugjeruar:

Divine Wisdom. [Written in 1762-1763, not published by the author.] Translated. London, England: Swedenborg Society, 1942. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa